Duygular ve Düşünceler

“Duygular ve Düşünceler” isimli kitap Musa ÖZDAĞ’ın sohbetleri sırasında öğrencilerinin tuttuğu notlardan derlenmiş vecize niteliğindeki sözleri ihtiva etmektedir.

 Bismillahirrahmanirrahim

 • Bizler ezelden ebede, evvelden ahire göç eden garip yolcularız. Yolumuzu açık eyle Ya Rabbi. Amin.
 • Olumsuzluğa katlanmayan, olumluluğa erişemez.

 • Küçük zararlara katlanın ki, büyük faydalara erişesiniz.

 • İbadet ve zikir bu gurbet yurdunda ruhun yegâne geçim kaynağıdır.

 • Zikir fâni alemde zorla tutulan ruhun serbest bırakılarak bekâ yurduna yönelmesini sağlayan kutlu bir gönül hareketidir.

 • Nefsine yenilmişsen herkesi yensen ne fayda..

 • İnsanın günaha düşmesinde en büyük rol, dile aittir.

 • Tevbesi yapılmayan her günah kalp üzerinde yapışmış bir lekedir.

 • Kâbe’nin yere ve göğe uzana tarafları da Kâbedir.

 • İntikam hissi, huzur ve sükunun düşmanıdır.

 • Huzurun yegâne kaynağı Yüce Kur’an’dır.

 • Kur’an kendisine ehliyetli olmayanlardan yüzünü çevirir, sırlarını saklar.

 •   Dışarı sızan içindekinden başkası değildir.

 •   Şeytanlar ve büyücüler de Allah’ın izni ve takdiri olmadan iş göremezler.

 •   İlim, sahibi ile birlikte berzaha, oradan da ahiret yurduna gider. Orada onu şerefli ve onurlu kılar.

 •   Şükrü yapılmayan bir nimet karşılıksız kalmıştır.

 •   Sağlık dünya nimetlerinin başında gelir. Öyle ise sağlığınıza dikkat edin ki, diğer nimetler kaçmasın.

 •   O ne mutlu, o ne kutlu, o ne akıllı insandır ki, dünyayı ve içindekileri ahiret için sermaye yapar. Sonsuz lütuf ve keremi kazanmak için bol bol harcar.

 •   Güzel ses ve güzel yüz insanlık için bir fitnedir. Kişiyi halden hale, çileden çileye sokar. İlâhi inayetin elinden tuttukları hariç gerisi helak olur gider maazallah.

 •  Yeryüzü ve gökyüzü içindekilerle birlikte insanoğluna emanettir. Emaneti iyi koruyalım.

 •  Güzel bir niyetle ortaya konulmayan amel, içi olmayan basit bir dıştan ibarettir.

 •  Dünyayı isteyip ahireti istememek imansızlıktır. Ahireti isteyip dünyayı istememek izansızlıktır. Her ikisini de istememek vicdansızlıktır.

 •  İnsanları zorlayarak kutlu bir menzile ulaşmak mümkün değildir.

 •  Mekke Celalin, Medine Cemalin aynasıdır. Her iki aynaya bakarak yolunu tayin edene ne mutlu.

 •  Kafiri dost edinmek kendini cehennemin kucağına atmaktır.

 •  Şeytanın amansızca üzerinde durduğu şey, insanın Allah’a olan ümitlerini söndürmektir. Ümit ateşi söndü mü insan küle dönüşür. Allah’tan ancak kafirler ümidini keser.

 •  Sen kaderi bilemezsin sana düşen elinden gelen ataklığı ve gayreti ortaya koyarak (Ya nasip) deyip ileri atılmandır.

 •  Nefis övünülecek bir şey değil, tam tersine dövünülecek bir varlıktır.

 •  Günah işlenmesine katkıda bulunanlar da günah işlemiş olur.

 •  Vaiz iki türlü olmalıdır. Birisi cemaate bilgi vermeli, diğer onları şuurlandırıp coşturmalıdır. Zira coşkunun öldüğü yerde dini yaşamın devamına imkan yoktur.

 •  Bu alemde kafir yaşlandıkça huzuru kaçar, mü’min yaşlandıkça huzuru artar.

 •  Her şeyin hası nadir bulunur.

 •  Karar vermek anlayıp dinledikten sonra olmalıdır.

 •  Dünyanın sevinci de kederi de kendisi gibi fanidir. Fani şeylere kafayı takıp da huzurumuzu kaçırmayalım.

 •  Huzur ne yerdedir ne de gökte. Huzur imanla ve Kur’an ile girilmiş olan nurlu bir kabirdedir.

 •  Maksadını kaybetmiş bir hareket ibadet, din ve diyanette olsa, o artık oyun ve eğlenceye dönüşmüştür. Yüce Allah içten gelen bir arzu ile ibadet yapılmasını ister.

 •  Su şarıl şarıl akıtılarak abdest alınmaz. Alınırsa da nuru bereketi, feyzi olmaz.

 •  Önsöz aslında sonsözdür. Ama bunu anlayabilmen için ön ile son arasını bütün dikkatinle okumalısın.

 •  Devlet malı ateş gibidir. Ona son derece dikkatli yaklaşmalı ve onu son derece dikkatle kullanmalısın. Aksi takdirde o milletin sayısınca insanın hakkını almış oluruz. Allah korusun.

 •  Zarar verenleri herhangi bir şekilde zarar vermez duruma getirmek iyiler ve fayda verenler için hayırlı bir iştir.

 •  Bir damlacık da olsa baldan tattırman binlerce bal reklamından daha tatlıdır.

 •  Kalbin ve cennetin ilk anahtarı kutluluk dergâhının nurlu sözü Lâilahe illallah  sözüdür.

 •  Her anını bir işle doldur. Şeytanın umutlarını soldur.

 •  İhlas suresi, sır, hikmet ve içerik itibari ile Kur’an’ın üçte birine denktir.

 •  Dünya sıkıntılar alemidir. Sıkıntılara katlanmak ise sadece sabır gücü ile olur.

 •  Her şeyi iyiye yormak iyiliğin başıdır.

 •  Bu dünya yâreler alemi olduğu kadar, çareler alemidir. Haydi dostum gam yeme. Her derdin bir çaresi vardır.

 •  Güzel son, iyi bir amel ile ima ile son nefesini vererek kara toprağa girmektir.

 •  Bayramlık, ruhlarda hayranlık uyarır. Onun için hayranlı duymak isteyen bayrama gitmeli. Bayrama gel ey Allah’ın kulu bayrama…

 •  Aşığın bayramı yar ile olmaktır. Zira ki yar ile olan hayran olur.

 •  Gönülsüz dua istemeyerek istemektir. Yüce Rabbim, tüm hayırlarda biz kullarını istekli olanlardan eyle Amin.

 •  En kutsi bayram ilâhi güzellikler karşısında hayran olmaktır.    

 •  Ne zamana kadar başkasının kulağıyla duymaya, gözü ile görmeye çalışacaksın? Ne zamana kadar eğreti iman, emanet düşünce ile yola revan olacaksın?

 •  Haset ve iftira ile bakan bir göz hakkı göremez. Böyle kimseye söz hakkı verilemez.

 •  Yarını keyfi, insanı sabırsız; hüznü ise uykusuz eder. Bundan dolayı yarının bilgisi insandan gizlenmiştir.

 •   Her şeyin vaktini bilmek ariflik alametidir.

 •  Sevgi denilen gizemli ilgi karşılık beklemeksizin olursa güzeldir.

 •  Her işi zamanında ve usulünce yerine getirenin borcu derdi olmaz. Olsa da başını eğmez.üstesinden gelir.

 •  Borç yapmamaya, yaparsan da usulünce ödemeye bak. Yoksa hem dünyada, hem de ahirette gamlı, kederli hamallardan olursun.

 •  Yaratılmış her nesneyi mucize olarak gör. Ona göre yaklaş.

 •  Sayma layık olmayanı, ezilirsin. Sevme gönülsüz olanı, paylanırsın. Gitme davetsiz makama, yaylanırsın. Kara çalma insana, ziftlenirsin.

 •  Gülden söz edilince dikenine hazır olmalısın.

 •  Mü’min için müspet anlam ifade etmeyen her şey batıl olarak adlandırılır.

 •  Allah her insana kendine özgü, başkasından tamamen farklı bir üstünlük bahşetmiştir.

 •  Yüce Rabbimiz her cana kendinden daha yakındır. İyilere lutüf ve keremle; kötülere öfke ile yakındır.

 •  Kevnî türündeki mucize ve kerametler korkutucudur ve gelip geçicidir. Manevi türdeki mucizeler devamlıdır. Huzur verirler, yolcunun menzile ulaşmasını sağlarlar.

 •  Madem gavur değilsin, ne diye papazla yatıp kalkıyorsun?

 • Madem ki hayvan değilsin, ne diye yaşamı yemek içmekten ibaret görüyorsun?

 • Madem ki uşak değilsin, ne diye Avrupa kuşağı sarıyorsun?

 • Madem ki eşek değilsin, ne diye anırıp duruyorsun?

 • Madem ki Kitabın Kur’an, ne diye okuyup ona uymuyorsun?

 • Madem ki namaz huzurdur, ne diye muzurların yanında duruyorsun?

 •  İnsanların çoğu alime ve kitaba sığırlara baktıkları gibi bakarlar.

 •  Allah’a tapmıyorsan, dolaylı yollardan şeytana tapıyorsun demektir.

 •  Tür olarak birbirinden ayrı olan şeyler arasında kıyas yapılmaz.

 •  Allah’ı taşlarda arayan başlara yazıklar olsun.

 •  İman, mü’mine cennet kapısına kadar eşlik eder. İçeri daldıktan sonra imanın gereğinden söz edilmez.

 •  Dağlar, ovalardan daha duyarlıdır. Onun içindir ki, bütün peygamberler ve Hak ererli dertlerini onlarla paylaşmıştır.

 •  Hiçbir köpek sahibinin yanındaki adamı ısırmaz. Sen de Rabbinin yanında ol da şeytan köpeği seni ısırmasın.

 •  Kur’an’ı saymak, İslâm’ın bütün kıymetlerini saymak demektir.

 •  Küfür ve gıybetle kirlenen ağız tevbe ile temizlenir.

 •  İlim elde etmekle geçirilen ömür nafile ibadetle geçirilen ömürden daha değerlidir.

 •  Kulağına veya kalbine bir ses gelir de Allah’ın haram kıldığı şeyleri yapmanı söylerse, iyi bil ki bunu sana telkin eden lanetli şeytandır. Rabbimiz hepimizi onun şerrinden korusun. Amin.

 •  Kur’an şeriatına inanmayan ve bu esaslar doğrultusunda yaşamayan mezhepler batıl mezheplerdir. Yüce Allah’a sığınılması gereken şeytanî gruplardır.

 •  Müctehid imamlar, basiretleri açık akılları süper, amelleri son derece mükemmel, takva sahibi alimlerdir.

 •  İmamı A’zam Efendimiz, hiçbir zaman “Ben Hanefi mezhebini kuruyorum.” Demedi. “Benim düşüncem şu delile göre böyledir. Aksini ispat eden varsa gelsin buyursun.” Şeklinde beyanlarda bulunurdu. Düşüncelerini bir kağıda yazar, aylarca Kûfe’nin en gösterişli duvarına asardı. İlim adamlarınca tersini ispat eden olmayınca bir kenara kayıt edilirdi. Onun mezhebi bu minval üzere oluştu.

 •  Umutlu olmak, mutlu olmanın temel taşıdır.

 •  Değerli şeylere erişmek dileyen, kendince değerli olanları infak eder.

 •  İmanın şubeleri listesini en az kırk günde bir gözden geçirip noksanlarını tamamlamalısın.

 •  Sevap denilen şey cennetin geçer akçesidir.

 •  Kur’anKerim okumak Müslümanın temel karakteridir. Onu okumadan bir gün bile duramaz. Yüce Allah Fatır sûresin . ayette kullarını Kur’an okumakla nitelemektedir.

 •  Tesbihsiz hiçbir varlı yoktur. Yalnız her varlığın tesbihi kendine göredir.

 •  Hakkı hak olarak bilmek bir ilimdir.

 •  Giyiminde dahi ortada ol. Ne fakirlerin hasedine, ne zenginlerin yermesine sebep olsun.

 •  İlimsiz amel insana yük olur. Amelsiz ilim de sineye yüktür. İşin yoksa kıyamete kadar taşı da taşı.

 •  Ramazanı Şerif Kur’an’ın zarfıdır.

 •  Memleket kazanan, ülkeler fatihidir. Gönüller kazanan, kalpler fatihidir. Arkadaş sen hiç gönül kazandın mı?

 •  Sonsuz aleme giden okyanusta millet olarak pusulamızı kaybettik. Elimizdeki cevherleri aldılar. İnci, boncuk vererek aldattılar.

 •  Kişi tefekkür sayesinde gölge ile asıl arasındaki farkı yakalar.

 •  Sevdiğini tanrı yerine koymadan sev. Onun için bir sınır tanı.

 •  Namazda bedenin erişeceği kemal noktası yedi azanın secdeye varmasıdır. Bunlar eller, ayaklar, dizler ve alınla beraber burundur.

 •  Ölüm gelip çatmadıkça, öte tarafa geçmedikçe İblis’in telkinlerinden uzak kalamazsın.

 •  Şeytanlar Ramazan ayında zincirlenir. Ama sen köpeğin yanında durursan bağlı olsa bile ısıracağını unutma.

 •  Cennetteki huzurun dünyadaki temsili, Beytullah çevresindeki Haremi Şerif’tir. Kim oraya teslimiyetle girerse güvencededir.

 • Allah ancak insana taşıyabileceği kadarını yükler. Sen taşıyamıyorum diyorsan eğitilmemişsin demektir.

 • Manevi yöne ne kadar ağırlık verirseniz, maddi yönden o kadar hafiflersiniz. Maddi yöne ne kadar ağırlık verirseniz manevi yönden o kadar ağırlaşırsınız.

 • Sen uykuda rahat etmek istiyorsan, gündüz ki yaşamını güzelleştir.

 • Her şeyin bir gölgesi vardır. Uyku da uyanıklık aleminin gölgesidir.

 • Kalp, uçan balon gibidir. Sen onun içini imanla doldurdukça yükselecek ve seni alıp ötelere götürecektir.

 • Sözünü son sözün, işini son işinmiş gibi ortaya koyarsan o zaman hem işin, hem sözün gayet güzel ve samimi olur.

 • Her şeyi elde edeyim dersen hiçbir şeye nâil olamazsın.

 • Dünya yükünü hafif tut. Zira zaten ilahi emanet yüklüyüz.

 • Hz. Muhammed (s.a.), alimlerin maddi, manevi beslendikleri yegane hayat kaynağıdır.

 • Yaşamın türlü türlü dereceleri vardır. Ölüm de bir tür yaşamdır. Ama farklı boyutta.

 • Fâni demek değersiz demek değildir. Bâkinin habercisi demektir.

 • İman bir kök ise namaz onun gövdesidir. Diğer ibadetler yan dalları, güzel huylar da dalların türlü türlü meyveleridir.

 • Mescitler yeryüzünde cenneti Alâ’nın giriş kapılarıdır.

 • Rüya, dünya yaşamının berzah ortamına yansımasından ibarettir.

 • Her dem duaya muhtacız. Dua bizim sigortamız.

 • Bilgisizin, anlayışına, görüşüne, önermesine, önergesine itibar etme. Yoksa pişman olursun.

 • Mazi zayi olmamıştır. Hesap, kitap için bekletilmektedir.

 • Din camiye sığmaz. Cami dinin sadece bir bölümüdür. Bizim gerçek mabedimiz tüm yeryüzü ve tüm kâinattır.

 • Gayrı meşru bir yolun, meşru bir menzili olamaz.

 • Birisine tepki göstereceğin zaman acele etme. Önce kendini onun yerine koy. Sonra yapacağını yap.

 • Kişinin iç yapısındaki derinlik ve genişlik fikir yapısındaki derinlik ve genişlikle orantılıdır.

 • Ölürken dünyadaki unvanını bırakarak gidersin. Orada, senin yaptığın işlere uygun yeni bir unvan verecekler ve seni o unvanla çağıracaklar.

 • Yüceliş yolculuğunda takdirin vakti geldi mi içinde enteresan bir zorlama olur. Kader sırrından. İlerle emrini alan varlık ne kaya tanır, ne çelik. Allah der sahnede yerini alır.

 • Hikmet, yol, usul, teknik ve sistem değildir. Hikmet, sonuçtur.

 • Farzı yapmamak haram; haramı yapmamak farzdır. 

 • Birbirinizi arayıp sorun. Sen seni aramayanı ara ve sor ki arananlardan olasın.

 • İbtilaya veya iftiraya maruz kalmayan bir alimde hikmet ve marifet cevherleri oluşmaz.

 • Dünya mecazi anlamda insanoğlunun memleketidir. Hakiki anlamdaki ülkemiz Ahiret yurdudur.

 •  

Sonsuz hamd ve senâlar alemlerin Rabbi Allah’a; sonsuz salât ve selamlar alemlerin rahmeti ve bereketi Muhammed Mustafa’ya (s.a.) ve O’nun seçkin ve tertemiz âlû ashabına... 

Paylaş...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

6 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Instagram

Üye Girişi

Fotoğraf Albümü

 • Kategori: Anma Haftası 2017
 • Kategori: Anma Haftası 2016
 • Kategori: Anma Haftası 2015
 • Kategori: Anma Haftası 2014

          gulhan_37